Verzenden
 
Voorletter contactpersoon * Achternaam contactpersoon *

Aanvragen rondleiding

*= Verplicht veld Taal rondleiding * Overig Aanleiding * Voorkeurstijdstip 1 * Voorkeurstijdstip 2 * Voorkeurstijdstip 3 Voorkeursdatum 3 Voorkeursdatum 2 * Functie Geslacht * Voorkeursdatum 1 * E-mailadres * Telefoonnummer * Plaats Postcode Adres Naam bedrijf/organisatie Groepsgrootte *    

Interessegebieden *Tussenvoegsel contactpersoon
Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 45 personen.
Indien u toch met een grotere groep langs wilt komen,
dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@aebamsterdam.nl.
Wij nemen dan binnen vijf werkdagen contact met u op.
We handle a maximum group size of 45 persons.
If you would like to come with a larger size group, please send an e-mail to info@aebamsterdam.nl.
Within five working days we will contact you.
Voorafgaand aan de rondleiding wordt een presentatie gegeven.
Als u kiest voor 'Algemeen' dan wordt op hoofdlijnen ingegaan op de onderstaande interessegebieden,
maar ook op onze missie, onze plaats in de maatschappij, het productieproces en duurzaamheid.
Mocht u specifieke (aanvullende) interesse hebben in bijvoorbeeld Werkgelegenheid of een specifieke technologie,
dan verzoeken wij u dit aan te geven.
Anders volstaat de optie 'Algemeen'.
A presentation will be given prior to the guided tour.
If you choose ‘Generic’ the presentation contains all the interests mentioned on head lines,
but also our mission, our role in society, the production process and sustainability.
If you wish for more specific (complementary) interests e.g. employment or a specific technology please tick this.
Otherwise the option ‘Generic’ is sufficient.